„Czes?aw Niemen” – Filmclub „After Time in the Gallery” am 17.05.2014

W ramach  klubu filmowego „After Time in the Gallery”

zapraszamy na  projekcj? filmu dokumentalnego „Czes?aw Niemen”

i spotkanie z  autorem Eugeniuszem Szpakowskim.

 

Impreza organizowana jest przez cz?onków

Stowarzyszenia Rockinberlin.Pl dla jego przyjació?.

 

Spotkanie odb?dzie si? 17.05.2014, wej?cie od godz.  18:00 / pocz?tek 19:00

we Freies Museum Berlin, Bülowstrasse 90, 10783 Berlin.  ( U-Bahn 2 ).

 

Ch?tnych prosimy o mailowe lub telefoniczne imienne  zg?oszenia

na list? zaproszonych osób.

E-mail: info@rockinberlin.pl    Tel: 015773406921

Ilo?? miejsc ograniczona. Tylko potwierdzone zg?oszenia  s? wa?ne.

 

CZES?AW  NIEMEN -  Scenariusz i realizacja:  Eugeniusz Szpakowski

W filmie wyst?pili:

John Abercromble,[Teresa Ak?cl?owicz], Józef  Borysiewicz, Pawe? Brodowski, Urszula Dudzlak, Maria Gutowska,

Tomasz Ja?klewicz, Wojciech Korda, Zofia Muchlado,  Helmut Nadolski, Janina Paw?owicz, Maciej Radziejewski,

Tadeusz Skli?ski, Józef Skrzek, Micha? Urbaniak,  Franciszek Walicki, W?odzimierz Wander, Jadwiga Wydrzycka-Bortkiewicz, Romuald  Wydrzycki

… Autor zaprezentuje równie? nie opublikowane w filmie  materia?y.

 

WST?P

- wolne datki na pokrycie

kosztów imprezy przy wej?ciu.

 

 

* D *

Im Rahmen des  Filmclubs „After Time in the Gallery”

laden wir Sie zur Vorführung des  Dokumentarfilms „Czes?aw Niemen”

und  zum Treffen mit dem Autor Eugeniusz Szpakowski ein.

 

Es ist eine  Veranstaltung der Vereinsmitglieder und Freunde von rockinberlin.pl  e.V.

 

Wir treffen  uns am Samstag, den 17.05.2014, Einlass ab 18.00 Uhr / Beginn 19.00  Uhr

im  Freies Museum Berlin, Bülowstrasse 90, 10783 Berlin. (U-Bahn 2  ).

 

Alle  Interessierten bitten wir um eine Bestätigung der Teilnahme

per Email  oder telefonisch mit Angaben zur teilnehmenden Personen.

-mail:  info@rockinberlin.pl     Tel: 0157 73406921

Die Zahl der  Sitzplätze ist begrenzt – nur bestätigte Teilnahme garantiert den  Eintritt!

 

CZES?AW NIEMEN – Drehbuch und Produktion:  Eugeniusz Szpakowski

- Teilnehmer  und Erzähler:

John  Abercromble,[Teresa Ak?ci?owicz], Józef Borysiewicz, Pawe? Brodowski, Urszula  Dudziak, Maria Gutowska,

Tomasz  Ja?kiewicz, Wojciech Korda, Zofia Muchiado, Helmut Nadolski, Janina Paw?owicz,  Maciej Radziejewski,

Tadeusz  Skli?ski, Józef Skrzek, Micha? Urbaniak, Franciszek Walicki, W?odzimierz Wander,  Jadwiga Wydrzycka-Bortkiewicz, Romuald Wydrzycki

… Der Autor  wird auch das im Film nicht verwendete Material zeigen. 

 

EINTRITT

-  Unkostenbeitrag als Spende beim  Eingang.

Hinterlasse eine Antwort