Dokumentarfilm „WIATR OD MORZA, czyli Big Beat po szczeci?sku” in der Galerie Freies Museum 08.11.2014 18.30 Uhr

2014-11-08 wiatr od morza

Zapraszam…  Marek

W ramach klubu filmowego „After Time  in the Gallery”

zapraszamy na projekcj? filmu  dokumentalnego

„Wiatr od morza”  i spotkanie z autorem  Bogdanem Boglem.

Spotkanie odb?dzie si? 08.11.2014, wej?cie od godz.  18:30 / pocz?tek 19:00 

we Freies Museum Berlin,  Bülowstrasse 90, 10783 Berlin ( U-Bahn 2 ).  

Ch?tnych prosimy o mailowe lub  telefoniczne imienne zg?oszenia  na list? zaproszonych  osób.

E-mail:  info@rockinberlin.pl  lub Tel: 015773406921 

Ilo?? miejsc ograniczona. Tylko  potwierdzone przez organizatora zg?oszenia s? wa?ne. 

WST?P – wolne datki na pokrycie  kosztów imprezy przy wej?ciu.

Impreza organizowana jest  przez cz?onków   Stowarzyszenia Rockinberlin.Pl.   

„WIATR OD MORZA, czyli Big Beat po szczeci?sku” (  Film  dok.)

Okres ma?ej stabilizacji lat 60-tych  PRL, na Wybrze?u by? bardziej kolorowy ni? w innych rejonach kraju. Dzi?ki  importowi marynarskiemu na ulicach wida? by?o koszule non iron, ortalionowe  p?aszcze i buty bitlesówki.

Od strony morza dociera?a równie?  muzyka, p?yty z przebojami Presleya, The Shadows ,The Beatles i ca?y zgie?k  zwi?zany z rock and rollem. Ch?opcy ze Szczecina i Gda?ska mieli to pierwsi.  Cz??? z nich marzy?a o podobnej karierze, sporej cz??ci jednak termin mocne  uderzenie kojarzy? si? zgo?a inaczej. Na Niebuszewie dzia?a? m?odzie?owy gang  „Czerwone koszule”, na Gumie?cach Samuraje, a rejon ulicy Pocztowej i 5 lipca  nale?a? natomiast niepodzielnie do gangu Sorrento. Gangi na skuterach czy  produkowanych w Szczecinie „Junakach” wygl?da?y podobnie jak ich koledzy w  Liverpoolu, Pary?u czy Los Angeles.

To tutaj rodzi? si? polski rock and  roll nazywany wówczas big beatem.

Czerwono – Czarni z solistami m.in.:  Kasi? Sobczyk, Karin Stanek, Helen? Majdaniec, Michajem Burano, Henrykiem  Fabianem oraz ogólnopolskie sukcesy pierwszej ?e?skiej grupy wokalnej FILIPINKI  rozs?awia?y imi? naszego miasta.

Jeszcze  g?o?niej o „ch?opcach  z nad morza” zrobi?o si? po I(1962) i II(1963) Festiwalu Szukamy M?odych  Talentów .To na nich debiutowali  tacy arty?ci jak  Czes?aw Niemen, Kasia Sobczyk, Helena Majdaniec , Wojciech  G?ssowski, Halina  Fr?ckowiak, Karin Stanek, Krzysztof Klenczon ,Tadeusz Nalepa i wielu  innych.

Wia?o rock and rollem z Trójmiasta i  Szczecina na ca?? Polsk?.

Film „Wiatr od morza…..”    jest  pocztówk? d?wi?kow? z obrazkami tamtych szalonych lat  60-tych.

Producent: Bogdan Bogiel, Krzysztof  Bielecki

Scenariusz: Bogdan Bogiel i Miros?aw  Salski

Zdj?cia i monta? Mieczys?aw  Szew?oga

Re?yseria :Mieczys?aw  Szew?oga

Produkcja

BOOGIE PRODUCTION Bogdan  Bogiel

2011

Hinterlasse eine Antwort