Krzysztof Klenczon, Czerwone Gitary – ich czas. Krzysztof Klenczon, Rote Gitarren – ihre Zeit.

Unsere Freunde und Bekannte sind willkommen am 10. Oktober 2015
Einlass ab17: 00 Uhr, Beginn gegen 18:00 Uhr der musikalischen Erinnerungen und Geschichten vom Stargast Gitarrist TURBO Wojciech Hoffmann.

Bitte E-Mail oder Telefon Meldung für die Liste der eingeladenen Personen:
e-mail: rockinberlin@wp.pl Tel 015773406921, oder e. mail: info@rockinberlin.pl
Sitzplätze sind begrenzt und / Einführung – Bitte Spenden am Eingang, um die Kosten der Veranstaltung zu decken.
www.rockinberlin.pl

Krzysztof Klenczon, Czerwone Gitary – ich czas.

Podczas kolejnego spotkania z cyklu:

Gdzie si? podzia?y tamte prywatki przypomnimy posta? Krzysztofa Klenczona i zespó? Czerwone Gitary, wy?wietlimy dokumentalny film „10 w skali beauforta”. Muzyczn? opraw? przygotowali Janusz Adamski (gitara, ?piew) i Wojtek Sowi?ski (skrzypce)… Z?o?? si? na ni? piosenki Krzysztofa Klenczona i jego kolegi z zespo?u – Seweryna Krajewskiego. Go?ciem specjalnym b?dzie znany gitarzysta grupy TURBO Wojciech Hoffmann, który w latach 1997-1999 gra? w zespole Czerwone Gitary, wspomina? z nim b?dziemy tamten czas.

Wystawimy na pokaz zakupiony na Allegro olejny portret Klenczona, oraz obraz B??kitna nostalgia Seweryna namalowany przez naszego Rockinberli?czyka artyst? malarza Edmunda Gunscha i kilka innych elementów naszej kolekcji. Tradycyjnie b?dzie mo?na pota?czy?, jak to na prywatkach bywa?o.

To ju? 21. After Time in the Gallery FMB.

Naszych przyjació? i znajomych zapraszamy 10. pa?dziernika 2015

Wej?cie od godz.17:00, projekcja oko?o 18:00, a muzyczne wspomnienia i opowie?ci Wojciecha Hoffmanna od 19. – do godz. 22. mamy czas…

Dla przypomnienia adres:

FREIES MUSEUM BERLIN, Bülowstrasse 90, 10783 Berlin

Ch?tnych prosimy o mailowe lub telefoniczne imienne zg?oszenia na list? zaproszonych osób:

e-mail: rockinberlin@wp.pl tel. 015773406921, lub e:mail: info@rockinberlin.pl

Ilo?? miejsc ograniczona / Wst?p – datki przy wej?ciu na pokrycie kosztów imprezy.

www.rockinberlin.pl

Hinterlasse eine Antwort