Niebezpieczne zwi?zki… 04.07.2015

AfterTime in the Gallery FMB - 4. lipca 2015.

Najd?u?ej oczekiwana premiera ksi??kowa tego roku! Autor Wojciech Sumli?ski w Berlinie !

 

„Historia, któr? pokazuje Wojciech Sumli?ski, ods?ania niebezpieczne zwi?zki
Bronis?awa Komorowskiego, si?gaj?ce do mrocznego ?wiata s?u?b tajnych,
które wspó?tworzy?y polsk? mafi?.”

Zapraszamy na spotkanie oraz dyskusj?.

Sobota    04.07.2015   godz. 18:00

FREIES MUSEUM BERLIN, Bülowstrasse 90, 10783 Berlin, U-Bahn 2 (Stacja: Bülowstr.)

 

Ch?tnych prosimy o mailowe lub telefoniczne imienne zg?oszenia na list? zaproszonych osób:

e-mail:  marek.wasag@googlemail.com   tel. 0157 882 626 35,   lub e:mail:  info@rockinberlin.pl

Ilo?? miejsc ograniczona /  Wst?p – datki przy wej?ciu na pokrycie kosztów imprezy.

Uwaga! Rezerwacja e-mailowa nie potwierdzona przez organizatora nie jest wa?na

 

Hinterlasse eine Antwort